1) W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie informacji o reklamowanym towarze na adres Sprzedającego na adres e-mailowy: sklep@doti.pl lub na adres: DOTI Manufaktura, Starowiejska 39, 55-080 SMOLEC. 

2) Adres do zwrotu: 

     DOTI Manufaktura
     Starowiejska 39
     55-080 SMOLEC
     Tel. (71) 316-84-56

3) Czas na reklamację z tytułu rękojmi: do daty minimalnej trwałości towaru umieszczonej na opakowaniu. Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców.

4) Do zgłoszenia / zwrotu należy załączyć pismo reklamacyjne zawierające: dane klienta, kopię dowodu zakupu, informację dotyczącą stwierdzonej wady produktu oraz datę minimalnej trwałości znajdującą się na reklamowanym produkcie. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pisma reklamacyjnego.

6)  Przykładowy formularz reklamacji umieszczony jest w zakładce Formularz reklamacji.

5) Dodatkowe informacje: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258). Jako podstawową zasadę przyjęto konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później niż: 

W przypadku towaru paczkowanego - w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.